`Баруун-урт хотын дулаан дамжуулах төвийн автоматжуулалт`

`Баруун-урт хотын ус хангамжийн автоматжуулалт`

`Сайншанд хотын ус хангамжийн автоматжуулалт`

`Чингис хотын ус хангамжийн автоматжуулалт`

`Зүүнбаян болон Их хэт сумдын ус хангамжийн автоматжуулалт`

`Цайрт минерал ХХК ус хангамжийн автоматжуулалт`

`Дулаан дамжуулах төвийн автоматжуулалт`

`Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн автоматжуулалт`

Workflow